Dirofilaria repens

 

Podkožná forma dirofilariózy je spôsobená druhom Dirofilaria repens. Patogenita D. repens  je často podceňovaná. Hoci je podkožná dirofilarióza zvyčajne bez klinických príznakov, môže táto nematóda spôsobovať oportúnne infekcie s potenciálne závažnými kožnými symptómami. Najčastejšie ide o kožné zmeny charakteru začervenania, pľuzgierikov, alopécie, hyperpigmentácie, lichenifikácie, krúst, nodulov, opuchov a sekundárny pruritus. Môže dochádzať aj ku vzniku orgánových tromboembolických zmien.

Dirofilárie parazitujú hlavne u psov, existujú však aj správy o nakazení mačiek, levov a líšok. Prípady nakazenia boli zaznamenávané aj u ľudí.

Tento druh je rozšírený v južnej a východnej Európe, Afrike a Ázii. V posledných rokoch je tento parazit čoraz častejšie nachádzaný aj v chladnejších klimatických oblastiach, kde sa predtým nevyskytoval (Francúzsko, Nemecko, Poľsko).

Životný cyklus D.repens podobne ako u D.immitis zahŕňa päť larválnych štádií (L1-L5). Oplodnená samica produkuje mikrofilárie (L1) do krvného obehu hostiteľa. Vývin v medzihostiteľovi trvá v závislosti od druhu medzihostiteľa a teploty prostredia minimálne 10 a maximálne 21 dní (pri teplotách 24-27 °C). Po nakazení ďalšieho definitívneho hostiteľa larvy ostávajú v podkoží, kde dosahujú zrelé štádium. Prepatentná perióda je 27-34 týždňov.