Odobraté vzorky spolu s dotazníkom zasielajte, resp. doručte na adresu: 

MVDr. Miterpáková Martina
MVDr. Iglódyová Adriana

Parazitologický ústav

(Slovenská akadémia vied)

Hlinkova 3

040 01 Košice