Terapia a prevencia

 

Ako prvá má byť zahájená adulticídna terapia (usmrtenie dospelých červov) a 3 týždne od zahájenia adulticídnej terapie sa začína mikrofilaricídna terapia (usmrtenie larválnych štádií). Pacienta je potrebné chrániť aj pred tromboembolickými komplikáciami, ktoré vznikajú po usmrtení dospelých červov.

Liekom na usmrtenie dospelých červov je Melarsamine dihydrochlorid (Immiticide,Merial) - na Slovensku v tomto čase neregistrovaný. Prípravok sa aplikuje 2x v intervale 24 hodín do bedrových svalov. Po adulticídnej terapii nasleduje minimálne mesačné obmedzenie pohybu zvieraťa. Veterinárny lekár by mal podľa počtu dospelých parazitov zvážiť aj tromboembolickú profylaxiu, ktorá sa vykonáva pred zahájením adulticídnej terapie pomocou heparínu alebo kyseliny acetylsalicylovej. 

D. immitis - pri veľkom počte dospelých červov sa doporučuje vykonať chirurgický zákrok, ktorým sa parazity odstránia zo srdca. 

D. repens - v prípade podkožných uzlov sa môže taktiež vykonať chirurgický zákrok, ktorým sa dospelé parazity odstránia.

Po 3 týždňoch od zahájenia adulticídnej terapie možno zahájiť mikrofilaricídnu terapiu. Používame prípravky vo forme SPOT ON. Účinnými látkami sú moxidectin, selamectin a ivermectin (Ivermectin na Slovensku je registrovaný len pre hospodárske zvieratá, nie psy). Vhodným sa zdá byť použitie prípravku Advocate (Bayer), ktorý by mal byť podávaný po dobu 3 mesiacov v mesačných intervaloch.

 

Mnoho infikovaných psov nepreukazuje žiadne klinické príznaky a stáva sa tak zdrojom infekcie pre ďalšie zvieratá a pre človeka. Nakoľko je liečba dirofilariózy zdĺhavá a nie vždy úspešná, je potrebné sa zamerať na jej prevenciu.

Preventívne by sme mali psíkovi zabezpečiť prípravok s repelentným účinkom (obojky, spot on prípravky) počas celej doby aktivity komárov.

Zásady správnej prevencie:
 Pred samotnou aplikáciou prípravku nechajte svojho psa vyšetriť na prítomnosť infekcie, nakoľko registrované prípravky účinkujú len na larválne štádiá parazita. To znamená, že pri aplikácii týchto prípravkov pred prvotným vyšetrením na prítomnosť infekcie sa usmrcujú len mikrofilárie, ale dospelé parazity sú stále prítomné.
 Prípravok používať počas celej sezóny komárov, najneskôr však mesiac pred prvým pravdepodobným kontaktom s komármi
 Dodržiavať odporúčané dávkovanie v pravidelných mesačných intervaloch
 Aplikáciu prípravku ukončiť najskôr mesiac po skončení sezóny komárov
 S dostatočným predstihom pred plánovanou cestou do zahraničia a do rizikových oblastí zahájiť preventívnu aplikáciu prípravku