Diagnostika mikrofilárií v krvi

 

Na diagnostiku mikrofilárií je potrebná nezrazená krv. Psovi sa krv odoberá z ciev buď z hrudníkovej alebo panvovej končatiny. Do doby vyšetrenia sa skúmavky s krvou skladujú pri chladničkovej teplote.

Základnou diagnostickou metódou je modifikovaný knottov test a následná detekcia mikrofilárií pod mikroskopom.
Na odlíšenie druhov dirofilárií sa používajú špcifické molekulárne metódy (PCR), prípadne farbiace histochemické metódy.

 

Nakoľko sa psy stávajú mikrofilaremickí až po 6-8 mesiacoch po nakazení (dlhý vyvinový cyklus parazita), je potrebné vyšetrenie opakovať každých 6 mesiacov, resp. psy sa začínajú vyšetrovať až od veku 6 mesiacov.

                                                                                                                     

   mikrofilárie v krvi psa  (knottov test)                                

 

Diagnostika dospelých červov 

 

Diagnostikovať dospelé parazity druhu D.repens je zložité, väčšinou ide o náhodné nálezy parazitov pri operáciách a pri pitve.

Druh D. immitis sa lokalizuje najčastejšie v pľúcnych cievach a v srdci, preto sa jeho nález opiera o nález vyprodukovaných mikrofilárií, následne klinické vyšetrenie pacienta zamerané na kardiovaskulárny systém.